Eidars bovärdskontor

Bovärdskontor

Eidar har områdeskontor på Humlan och Kronogårds Torg. Närheten till våra kunder är avgörande för vår verksamhet. För att vi ska kunna vara så nära hyresgästen som möjligt har vi Bovärdar samt Trygg- och trivselvärdar som ansvarar för våra bostadsområden. Bovärdskontorens personal tar beslut, ger besked och åtgärdar.

Våra Bovärdskontor kontaktar du om:

  • du har frågor kring ditt boende
  • du ska göra en felanmälan
  • hämtar eller lämnar nyckel till din lägenhet vid flytt

OBS! Den första vardagen i månaden har Bovärdskontoren öppet hela dagen för nyckelhämtning- och lämning.

Läs mer om våra bovärdskontor här.