Hyresbetalning & Ekonomi

Hyra

Betalning av hyran
Hyran betalas i förskott, vilket betyder att nästkommande månadshyra ska vara inbetald före aktuella månadens slut.

E-faktura

Fler och fler väljer att betala räkningarna via internet och är glada över att få färre papper att hålla reda på. Detta är ett miljövänligt alternativ som dessutom minskar posthögen där hemma. Läs mer här

Autogiro
Eidar tänker på miljön och uppmuntrar därför till autogiro där pappersfakturan uteblir. Med autogiro har du bekvämligheten att få hyran dragen automatiskt varje månad. Läs mer här

Krav och inkasso - INTRUM JUSTITIA

lla kan hamna i ekonomisk knipa någon period. Ett tak över huvudet och ett hem att trivas i är ett måste för att må bra i livet. För att inte riskera att hamna efter med hyran vill vi ge några råd och lite information. 
 
Hyran betalas i förskott, senast sista dagen i månaden innan. Hyran för april ska alltså vara betald senast den 31 mars. 
Om hyran inte finns på Eidars konto 8 dagar efter förfallodatum skickar Intrum Justitia ut ett inkassokrav med den lagstadgade avgiften 160 kronor (fr.om 18 mars höjs det till 180 kr). 
Kontakta Intrum Justitia om du fått ett inkassobrev och har problem att betala hyran. Ju tidigare du kontaktar dem 
desto större är möjligheterna att ni tillsammans kan lösa dina problem. Kontaktuppgifterna kommer du som är berörd att se på det inkassokrav som skickas till dig.
Kontakta Trollhättans stad för att få konsumentrådgivning eller för att undersöka möjligheten till försörjningsstöd. 
Kontakta Bobutiken för att se om det finns möjlighet att byta till ett mindre- eller billigare boende som är mer ekonomiskt hållbart

Alla kan hamna i ekonomisk knipa någon period. Ett tak över huvudet och ett hem att trivas i är ett måste för att må bra i livet. För att inte riskera att hamna efter med hyran vill vi ge några råd och lite information om hur du ska gå till väga när ekonomin tillfälligt inte går ihop och vilka konsekvenser det kan få om hyran uteblir. 

  • Hyran betalas i förskott, senast sista dagen i månaden innan. Hyran för april ska alltså vara betald senast den 31 mars. 
  • Om hyran inte finns på Eidars konto 8 dagar efter förfallodatum skickar Intrum Justitia ut ett inkassokrav med den lagstadgade avgiften 180 kronor. 
  • Kontakta Intrum Justitia om du fått ett inkassobrev och har problem att betala hyran. Ju tidigare du kontaktar dem  desto större är möjligheterna att ni tillsammans kan lösa dina problem. Kontaktuppgifterna kommer du som är berörd att se på det inkassokrav som skickas till dig.
  • Kontakta Trollhättans stad för att få konsumentrådgivning eller för att undersöka möjligheten till försörjningsstöd. 
  • Kontakta Bobutiken för att se om det finns möjlighet att byta till ett mindre- eller billigare boende som är mer ekonomiskt hållbartAlla kan råka ut för ekonomiska bekymmer vid något tillfälle i livet.

 

OCR-nummer, saldo och mina sidor

Genom att logga in på "min sida" så kan du som är hyresgäst se/skriva ut din hyresavi. Du kan se saldo, OCR-nummer och dina avtal. Du som har individuell el- och/eller vattenavläsning kan även se din förbrukning via "min sida" och på så sätt få bra koll på månadens utgifter.  
Du kan även ladda hem Eidars app till din smartphone och på så sätt alltid ha med dig dina uppgifter.

 

Kontakt Ekonomiavdelningen

Har du frågor kring hyresbetalning, krav eller inkasso är du välkommen att ringa Ekonomiavdelningen på telefon 0520-877 92 under måndag-fredag kl 10-12.

 

Vanliga ekonomifrågor:


Betalning från utlandet

För dig som vill göra betalning till Eidar från utlandet måste följande uppgifter anges:
IBAN: SE85 9500 0099 6042 0299 2089
BIC: NDEASESS
Bank accountnumber: 9960 420299 2089
OBS! Glöm ej att ange vem avsändaren är och vad betalningen avser.

 

Payment from abroad

If you want to make payment to Eidar from abroad must specify:
IBAN: SE85 9500 0099 6042 0299 2089
BIC NDEASESS
Bank Account Number: 9960 420299 2089
NOTE! Do not forget to specify who the sender is and what the payment relates.

 

E-faktura för leverantörer

Eidar kan nu ta emot elektroniska leverantörsfakturor. Med detta tar vi ett krafttag för miljön och minskar väsentligt på mängden papper. Detta kräver i sin tur att ni som leverantör övergår från att skicka pappersfakturor till att skicka elektroniska fakturor till oss. Vår målsättning är att inom några år ta emot alla fakturor elektroniskt, så i framtiden kommer e-faktura vara ett krav i alla våra upphandlingar.

Svefaktura och användarkonto

Eidar använder sig av en e-fakturastandard som kallas Svefaktura.

Kan ni redan idag skicka Svefaktura, själva eller med hjälp av en tjänsteleverantör, använder ni enkelt samma lösning för att skicka Svefaktura även till oss.

Kan ni inte skicka Svefaktura kontaktar ni lättast vår samarbetspartner InExchange angående alternativen. På nästa sida finns deras tjänster beskrivna.

Om ni skickar max 100 fakturor per år till oss kan ni fakturera oss gratis direkt på webben. Via länken https://www.inexchange.se/inexchange/mottagare/eidar kan ni skaffa ett användarkonto.

Referensnummer lika viktigt som tidigare

Ni måste även i fortsättningen ange vårt fyrsiffriga referensnummer på fakturorna. Detta personliga nummer som varje anställd på Eidar har ska lämnas av oss vid alla inköp och beställningar. Då det är detta nummer som ser till att fakturan hamnar hos rätt person är det väldigt viktigt att rätt nummer anges. Inget utöver detta nummer får anges i referensfältet! 

Läs mer om e-faktura på inexchange hemsida.

 

Hyra & uppsägning vid dödsfall

Om en hyresgäst avlider kan närmast anhöriga säga upp lägenheten med endst en månads uppsägningstid om så önskas. Endast personer ur dödsboet kan säga upp lägenheten. Begravningsbyrån kan bistå med hjälp kring dödsbo.