Brandskydd

Vi jobbar ständigt med att förbättra brandinformationen och brandskyddet för våra hyresgäster. Två personer på Eidar är anställda med att arbeta för att brandsäkerheten är så hög som möjligt i våra fastigheter och så att hyresgästerna ska känna sig trygga och sova gott om nätterna.