Boskola

Vi vill att alla våra hyresgäster ska känna sig välkomna hos oss. En förutsättning för att det ska fungera är att man kan tolka kontraktet man ska skriva under, vad som är hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Eidar erbjuder alla våra nya hyresgäster välkomstinformation.

Vi riktar oss i första hand till den som får sitt första egna boende eller till den som behöver tolkhjälp för att gå igenom avtalet och hyresregler. Men alla som vill är välkomna att delta. Ofta försöker vi samla en grupp, t ex studenter eller hyresgäster som önskat information på ett visst språk. Naturligtvis kan du få enskild välkomstinformation om du önskar.

Boskolan/Välkomstinformationen sker oftast i samband med att du skriver kontrakt men ibland även strax efter. Vi går igenom avtalet, rättigheter och skyldigheter och även praktiska saker som tex hur tvättstugebokning fungerar eller hur man gör när det går en säkring hemma. Vi försöker anpassa boskolan så mycket som möjligt efter de frågeställningar som kommer upp.

Önskar du få välkomstinformation av Eidar så kontakta oss i bobutiken, på bovärdskontoret du tillhör eller på telefon 0520-87700.