Du får nya

poäng varje dag

BO HOS EIDAR

Samla köpoäng

För att skapa ett enkelt och rättvist kösystem får du en ny poäng för varje dag som du står i kö. Redan när du fyllt 16 år kan du registrera dig som bostadssökande och få snabb och smidig information om lägenheter du är intresserad av.

Det finns alltid en poäng med att stå i kö

När du erbjuds en lägenhet som stämmer med dina önskemål, jämförs poängen med andra som är intresserade av samma lägenhet. De med högst poäng erbjuds visning och sedan erbjuds hyreskontrakt i tur och ordning. Ditt totala antal poäng bygger alltså på hur många dagar du köat. En vecka är detsamma som 7 poäng och ett år motsvarar 365 poäng.

 

Specificera dina önskemål, så kan vi ge bättre service

När du registrerar dig i vår kö hjälper du oss att kunna erbjuda dig lägenheter som passar dina behov så bra som möjligt. Samtidigt är det enkelt för dig att själv söka bland lediga lägenheter och anmäla ditt intresse. Fyll i din anmälan så noga som möjligt, så vi kan ge dig bästa tänkbara service. Lediga lägenheter presenteras kontinuerligt och ligger ute på hemsidan i minst 24 timmar.

 

Du kan registrera dig när du fyllt 16 år

Idag är det högt tryck på bostadsmarknaden i Trollhättan. Så vänta inte med att registrera dig som sökande, om du har flyttplaner. Du kan ställa dig i kön redan när du fyllt 16 år.

 

Tacka alltid ja eller nej!

Om du inte svarar på ett lägenhetserbjudande två gånger i rad, så blir du automatiskt, spärrad från fler erbjudanden under ett halvår. Du kan totalt tacka nej till lägenhetserbjudanden fyra gånger. Ett femte nej tack innebär att du inte erbjuds några lägenheter under det närmaste halvåret.

 

Uppdatera minst en gång per år

Tänk på att logga in på Mina sidor eller i Eidar appen minst en gång om året, annars kommer du avregistreras och förlora dina köpoäng. Det är även viktigt att du ser till att dina kontaktuppgifter och din sökprofil är uppdaterad och korrekt.

 

Tänk på!

När du skrivit på ett lägenhetskontrakt nollställs alltid dina köpoäng. Om du tecknar kontrakt tillsammans med en annan person nollställs även den medsökandes köpoäng. Du registreras automatiskt i vår bostadskö igen den dag ditt avtal börjar gälla.

 

BoDirekt

Lägenheter som finns under BoDirekt innebär att det är inflyttning inom cirka en månad. Du som söker en lägenhet på BoDirekt måste därför kunna ta den till det utsatta inflyttningsdatumet. BoDirekt-lägenheter hyrs ut via vår bostadskö, det vill säga att det är i tur och ordning den med flest köpoäng som blir erbjuden att hyra lägenheten. Du som redan är kund hos Eidar har en uppsägning på tre månader om du byter lägenhet inom bolaget.

 

BoDirekt Lottning

BoDirekt-lottning innebär att ett visst antal lägenheter med kort inflyttningsdatum tilldelas genom lottning istället för via ordinarie bostadskö. Eidar avgör vilka lägenheter som annonseras genom lottning. Lägenheterna publiceras för intresseanmälan på eidar.se midnatt mellan måndag och tisdag och ligger alltid ute 24 timmar. Eidars datasystem lottar sedan fram fem personer som erbjuds visning. Placeringen bland de framlottade bestäms slumpmässigt av systemet och är helt oberoende av köpoäng. Detta innebär att den som lottas ”etta” står överst på listan och så vidare. Tackar de erbjudna personerna nej till erbjudandet, går vi vidare i den framlottade listan.

 

Alla som anmäler sitt intresse på de lägenheter som hyrs ut via lottning har lika stor chans. Men det är viktigt att komma ihåg att det alltid är snabbt tillträde till dessa lägenheter och att du är beredd på att du därför kan behöva betala dubbelhyra minst två månader.

 

Korttidskontrakt

Vissa lägenheter hyrs ut med så kallat korttidskontrakt, vilket innebär att den hyrs ut tillfälligt på grund av ombyggnation i området eller för att den ska användas som evakueringslägenhet. Du som hyresgäst har möjlighet att bo kvar tills dess att AB Eidar har behov av bostaden. Avtalet löper en månad i taget och uppsägningstiden kan variera mellan en och tre månader för båda parter. Ett avtal gällande avstående från besittningsskydd ska undertecknas vid avtalsskrivande.

 

Om du tecknar ett korttidskontrakt påverkas inte dina köpoäng. Lägenheten hyrs ut i befintligt skick. I övrigt ska du uppfylla våra grundkrav för att teckna kontrakt. Vid tilldelning av korttidskontrakt kan avvikelser ske från våra ordinarie köregler och AB Eidar avgör vilka lägenheter som läggs ut för uthyrning på hemsidan.

 

Eidars krav på dig som hyresgäst

För att få hyra lägenhet måste du alltid uppfylla Eidars grundkrav. Det innebär bland annat att du måste ha fyllt 18 år och ha en ordnad ekonomi så att vi kan vara säkra på att du kommer betala din hyra. Läs mer om vad som krävs i  vår uthyrningspolicy

Via kösystemet erbjuds du automatiskt lägenheter som passar dina behov.

Detta kan du göra när du registrerat dig i vår bostadskö:  

 

  1. Anmäla intresse för en eller flera lägenheter
  2. Se status på din intresseanmälan
  3. Se om du har fått erbjudande om lägenhet
  4. Lämna besked om du tackar ja eller nej till erbjuden lägenhet
  5. Få information via e-post om lediga lägenheter som passar dina önskemål