Du får nya

poäng varje dag

BO HOS EIDAR

Samla köpoäng

För att skapa ett enkelt och rättvist kösystem får du en ny poäng för varje dag som du står i kö. Redan när du fyllt 16 år kan du registrera dig som bostadssökande och få snabb och smidig information om lägenheter du är intresserad av.

DOKUMENT
UTHYRNINGSPOLICY

Det finns alltid en poäng med att stå i kö

När du erbjuds en lägenhet som stämmer med dina önskemål, jämförs poängen med andra som är intresserade av samma lägenhet. De med högst poäng erbjuds visning och sedan erbjuds hyreskontrakt i tur och ordning. Ditt totala antal poäng bygger alltså på hur många dagar du köat. En vecka är detsamma som 7 poäng och ett år motsvarar 365 poäng.

 

Specificera dina önskemål, så kan vi ge bättre service

När du registrerar dig i vår kö hjälper du oss att kunna erbjuda dig lägenheter som passar dina behov så bra som möjligt. Samtidigt är det enkelt för dig att själv söka bland lediga lägenheter och anmäla ditt intresse. Fyll i din anmälan så noga som möjligt, så vi kan ge dig bästa tänkbara service. Lediga lägenheter presenteras kontinuerligt och ligger ute på hemsidan i minst 24 timmar.

 

Du kan registrera dig när du fyllt 16 år

Idag är det högt tryck på bostadsmarknaden i Trollhättan. Det gör tyvärr att den generella väntetiden för en Eidar-lägenhet är omkring två år. Så vänta inte med att registrera dig som sökande, om du har flyttplaner. Och du kan ställa dig i kön redan när du fyllt 16 år.

 

Tacka alltid ja eller nej!

Om du inte svarar på ett lägenhetserbjudande två gånger i rad, så blir du automatiskt, spärrad från fler erbjudanden under ett halvår. Du kan totalt tacka nej till lägenhetserbjudanden fyra gånger. Ett femte nej tack innebär att du inte erbjuds några lägenheter under det närmaste halvåret.

 

Uppdatera minst en gång per år

Tänk på att din anmälan måste uppdateras minst en gång om året. Annars avregistreras du. Även du som redan bor hos oss måste registrera dig i kön.

 

Tänk på!

När du fått och skrivit på lägenhetskontrakt försvinner du ur Eidars kösystem och dina köpoäng är förbrukade. För att då börja samla nya köpoäng för ytterligare en flytt framöver måste du registrera dig på nytt i bostadskön.

 

BoDirekt

Lägenheter som finns under BoDirekt innebär att det är inflyttning inom cirka en månad. Du som söker en lägenhet på BoDirekt måste därför kunna ta den till det utsatta inflyttningsdatumet. BoDirekt-lägenheter hyrs ut via vår bostadskö, det vill säga att det är i tur och ordning den med flest köpoäng som blir erbjuden att hyra lägenheten. Du som redan är kund hos Eidar har en uppsägning på minst två månader om du byter lägenhet inom företaget.

 

BoDirekt Lottning

BoDirekt-lottningen innebär att ett visst antal lägenheter med kort inflyttningsdatum tilldelas genom lottning istället för ordinarie bostadskö. Lägenheterna publiceras för intresseanmälan på eidar.se tisdagar kl. 06.00 till onsdagar kl. 06.00 och ligger alltid ute 24 timmar. Eidars datasystem lottar sedan fram fem personer som erbjuds visning. Placeringen bland de framlottade bestäms slumpmässigt av systemet och är helt oberoende av kö-poäng. Detta innebär att den som lottas ”etta” står överst på listan och så vidare. Tackar de erbjudna personerna nej till erbjudandet, går vi vidare i den framlottade listan.

 

– Alla sökande som anmäler sitt intresse på de lägenheter som hyrs ut via lottning har lika stor chans. Men det är viktigt att komma ihåg att det alltid är snabbt tillträde till dessa lägenheter och att även den som redan är kund hos oss har en uppsägningstid på två månader om du byter lägenhet inom företaget, säger Carina Johansson som förtydligar att det kommer att kommer att röra sig om en till fyra lägenheter per månad.

 

  • AB Eidar avgör vilka lägenheter som läggs ut på BoDirekt
  • För att få hyra lägenhet måste du alltid uppfylla AB Eidars grundkrav. Se vår uthyrningspolicy

"Via kösystemet erbjuds du automatiskt lägenheter som passar dina behov."

Madeleine Rehndell, Uthyrningsansvarig för Eidars nyproducerade lägenheter

Detta kan du göra när du registrerat dig i vår bostadskö:  

 

  1. Anmäla intresse för en eller flera lägenheter
  2. Se status på din intresseanmälan
  3. Se om du har fått erbjudande om lägenhet
  4. Lämna besked om du tackar ja eller nej till erbjuden lägenhet
  5. Få information via e-post om lediga lägenheter som passar dina önskemål