För hyresgäster

Byte & andrahandsuthyrning

Ska du börja studera, bli sambo eller letar du efter en större lägenhet? Livet förändras och då kan det bli aktuellt att leta efter en nya lägenhet eller att hyra ut den lägenhet man har under en period. Här har vi samlat information kring byte av lägenhet och andrahandsuthyrning.

Andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Då krävs det att du studerar eller arbetar utomlands, eller på en ort utom pendlingsavstånd. Ett annat giltigt skäl är att pröva på samboskap.

 

Giltiga skäl

För att få lov att hyra ut lägenheten i andra hand gäller följande:

 

 • om du ska du studera eller arbeta utomlands eller på ort utom pendlingsavstånd. Vid studier eller arbete på annan ort ska intyg från skola eller arbetsgivare lämnas in och uthyrningen beviljas ett år i taget under totalt två års tid.
 • om du vill prova på samboskap. Du ska lämna in intyg om provsamboende för godkännande och uthyrningen godkänns max sex månader i taget under totalt ett års tid.

 

Vill du förlänga din andrahandsuthyrning så ska ny ansökan och ett nytt intyg lämnas in. Väljer du istället att efter denna tid säga upp din lägenhet går kontraktet inte över till andrahandskontrakts-innehavaren. Andrahandshyresgästen har inte något besittningsskydd till lägenheten – det betyder att han/hon aldrig kan ta över hyreslägenheten om du säger upp den.

 

Du är som kontraktsinnehavare är fortfarande ansvarig för lägenheten

 • Under tiden du hyr ut lägenheten i andra hand fungerar du som hyresvärd mot hyresgästen som hyr i andra hand. Eidar har enbart en relation som hyresvärd och den är med dig som vår hyresgäst. Tänk på att vara noga med att hyra ut lägenheten till någon som du har stort förtroende för. Eftersom det är du som har avtalet med Eidar så blir du ansvarig för det din hyresgäst gör i lägenheten. Om andrahandshyresgästen inte betalar hyra blir det du som kontraktsinnehavare som får krav och eventuella betalningsanmärkningar från Eidar. Detsamma gäller för störningar eller onormalt slitage i lägenheten. Detta kan få konsekvenser för dig, trots att du inte är direkt orsak till dem.
 • Du som är vår kontraktsinnehavare ska ha en fortsatt gällande hemförsäkring. Även andrahandshyresgästen bör ha en gällande hemförsäkring.
 • Om du bor i en lägenhet där Eidar inte tar betalt för elen och du säger upp ditt elnätsavtal under andrahandsuthyrningen så ansvarar du för att andrahandshyresgästen tecknar ett elnätsavtal.

 

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

När Eidar godkänt att du hyr ut din lägenhet i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med ditt kontrakt utan förvarning. Du riskerar dessutom böter eller fängelse om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

 

Uthyrning i andra hand ska godkännas av Eidar

Handläggningstiden är cirka 2-4 veckor från att ansökan lämnats in till Eidar. Om Eidar godkänner ansökan ska hyresgäst och andrahandshyresgäst skriva ett hyresavtal gällande andrahandsuthyrning och detta ska visas upp och godkännas av Eidar innan andrahandsavtalet kan börja att gälla.

 

Observera att om du inte fått godkänt av Eidar och ändå hyr ut din lägenhet så riskerar du att bli av med kontraktet. Vid olovlig andrahandsuthyrnings spärras du i Eidars system i tre år och dina köpoäng nollställs.

 

Har du hittat någon som vill hyra din lägenhet i andra hand?
Fyll i blanketten och lämna in den till Eidar. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på 0520-877 00.

Byta lägenhet

Kanske bor du för litet, kanske för stort. Eller så är det bara dags för ett miljöombyte. Oavsett så är det bra att veta vad som gäller när du vill byta lägenhet.

 

Då finns det två olika sätt: ett direktbyte eller genom Eidars vanliga kösystem. I det sistnämnda fallet söker du bostad som alla andra, utan att dra fördel av att du är hyresgäst hos oss. Därför är det också viktigt att du när du fått din lägenhet och skrivit kontrakt går in och ställer dig i kön igen, för att fortsätta samla poäng till ett eventuellt framtida byte. Det är en investering som lönar sig i längden.

 

Direktbyte

Ett direktbyte innebär att två hushåll byter bostad med varandra direkt, utan hänsyn till hur lång kötid man har. Bytet kan ske under förutsättning att båda parter varit skötsamma hyresgäster som har ekonomi att klara den nya hyran. Att hyresgästerna har vårdat sina respektive lägenheter, betalat hyror i tid och inte stört sina respektive grannar. Innan direktbytet kan godkännas utför Eidar en besiktning av lägenheten/lägenheterna.

 

 • Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara hyresgäst hos Eidar
 • Ett direktbyte måste godkännas av Eidar och nya hyreskontrakt ska undertecknas
 • Det är ett krav att båda parter tidigare har fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster och är godkända av respektive hyresvärd
 • Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan Eidar neka det. Den som byter bostad utan hyresvärdens samtycke riskerar att förlora sin lägenhet.
 • För att kunna göra ett direktbyte krävs att man har bott i lägenheten i minst ett år innan bytet kan ske. Om ni nyligen har genomfört ett direktbyte måste ni bo i bostaden i minst ett år innan ni kan genomföra ett nytt direktbyte
 • Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42
 • Garage och parkeringsplatser ingår inte i ett direktbyte
 • I samband med bytet nollställs dina köpoäng.

 

Har du hittat ett direktbyte? Gör så här:
Fyll i vår blankett för direktbyte och lämna till Uthyrningen. Observera att den ska fyllas i av både dig och den du ska byta bostad med. Uthyrningen gör en bedömning där vi tittar på hur ni ekonomiskt och praktiskt har skött nuvarande lägenhet, men även att ni har ekonomi för det nya boendet. Vi gör även en kreditupplysning på nya hyresgäster. Därefter görs en rutinenlig besiktning av lägenheten för de hyresgäster som bor hos Eidar.

 

Tänk på att handläggningstiden för direktbyte kan ta 4-6 veckor från det att en komplett ansökan lämnats in. Under sommaren kan det ta längre tid, då bemanningen är lägre hos oss och andra hyresvärdar.

 

Ett nytt avtal kan tecknas tidigast två månader efter inlämnad ansökan och då endast från ett månadsskifte.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på 0520-877 00.

Inneboende

Som hyresgäst får du ha inneboende i din lägenhet. En inneboende bor tillsammans med dig i din lägenhet. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.

 

Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna för andrahandsuthyrning och då ska Eidar godkänna uthyrningen.