FÖR HYRESGÄSTER

In- och utflyttning

Att byta bostad är en stor händelse i livet för de allra flesta, och det är inte alltid helt enkelt att veta vilka krav som följer med. Eidar har därför samlat de viktigaste punkterna att tänka på när du ska flytta.

En guide vid flytten

Hur lång uppsägningstid har jag som hyresgäst? Hur gör jag för att byta till en större lägenhet? Och vad är bra att tänka på när jag ska flytta? Dessa frågor, och många fler, ger vi dig svar på här.

Innan du flyttar in

Innan du flyttar in i din nya lägenhet finns det några saker som är viktiga att tänka på:

 

Du behöver en giltig hemförsäkring

Bor du i hyresrätt måste du ha en hemförsäkring som skydd för dina saker. Kontakta ett försäkringsbolag och teckna en hemförsäkring till fullvärde som gäller från den dagen du flyttar in. Om du redan har en hemförsäkring så kontakta ditt försäkringsbolag och uppdatera försäkringen så att den gäller ditt nya boende.

 

I hyreskontraktet framgår det om du behöver teckna ett nytt elabonnemang eller inte

I ditt hyreskontrakt står det om du behöver teckna nytt elabonnemang eller inte. Vid nyproduktion och efter större renoveringar så införs ofta individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten och/eller hushållsel och då är det Eidar som står för avtalet med elnätsleverantören. Om Eidar står för avtalet är det viktigt att du säger upp ditt nuvarande elabonnemang innan du flyttar in.

Teckna elavtal 
Om du ska teckna nytt elavtal behöver du anmäla dig som ny kund till Trollhättan Energi minst två veckor innan inflyttning. Om Trollhättan Energi inte har någon ny kund när den föregående kunden flyttar, stängs elen av. Det är därför extra viktigt att du tänker på detta om inflyttningen sker på en helg.

Kontakt och anmälan till Trollhättan Energi
www.trollhattanenergi.se
020-89 90 00

Bor du i Sjuntorp eller Upphärad?
I Sjuntorp och Upphärad är Vattenfall elnätsleverantör så där gör du din anmälan till Vattenfall senast fem dagar innan inflyttning. Om inte Vattenfall har någon ny kund när den föregående kunden flyttar, kommer de att koppla ifrån strömmen inom fem arbetsdagar från det att föregående avtal upphör.

Kontakt och anmälan till Vattenfall
www.vattenfall.se
020-82 00 00

 

Gör en flyttanmälan

Gör en flyttanmälan till Skatteverket skatteverket.se/flytta  så att du får rätt folkbokföringsadress. Du gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post beställer du det hos Svensk adressändring adressandring.se.

 

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

 

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

 

Ställ dig i kö igen

När du tecknat ett hyreskontrakt med Eidar så förlorar du din plats i kön. Ett tips är att ställa dig i kö igen för att börja samla poäng på nytt ifall du vill byta till ett annat boende i framtiden.

Vid inflyttning

Nycklar och passerbrickor

Nycklar, passerbrickor och parkeringstillstånd hämtar du hos Boservice på Eidar Center i Granngården kl 14:00. För att få hämta ut lägenhetsnycklarna måste du visa upp ditt kontrakt och din legitimation. Extranycklar till lägenheten beställer du på Eidar Center.

 

Parkering

För att underlätta parkeringsmöjligheter vid inflyttning kan du få ett särskilt parkeringstillstånd hos Boservice i samband med hämtning av nycklar. Vill du hyra en egen parkeringsplats, ansöker du om det  genom att logga in på Mina Sidor och söka p-plats.

 

Mer information kring ditt boende

Vill du veta mer om hur du skaffar e-faktura, vilket tv- och bredbands utbud som finns eller vad som är ditt respektive Eidars ansvar så hittar du det under eidar.se/ditt-hem

Uppsägning

Vill du säga upp ditt hyresavtal? Detta behöver göras skriftligt, antingen genom att du mejlar oss på uthyrningen@eidar.se,skickar ett brev eller besöker oss i Bobutiken. Detta gäller såväl lägenheter som förråd, p-platser och garage.  I mejlet eller brevet ska du ange

 

  • Namn och personnummer
  • Ditt telefonnummer och e-postadress
  • Adress och lägenhetsnummer på lägenheten du vill säga upp
  • Adressen du kommer flytta till
  • Om vi har tillåtelse att gå in i din lägenhet när du inte är hemma för att göra besiktning av lägenheten

 

I samband med uppsägning får du gärna också informera om sådant som besiktningsmannen bör veta innan han eller hon undersöker statusen på din lägenhet. Du når besiktningsmannen på 0520-877 00, knappval 3 måndag-fredag 10.00-11.30.

 

För bostäder gäller tre månaders uppsägningstid, med följande undantag:

 

 • Vid flytt inom Eidar är uppsägningstiden minst två månader, vilket innebär att du riskerar dubbla hyror om du hyr en lägenhet med snabb inflyttning
 • Dödsbon till avliden hyresgäst har rätt att säga upp bostaden med en månads uppsägningstid

 

Utflyttning

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på när du sagt upp din lägenhet och det är dags att lämna den:

 

 • Ändra din folkbokföringsadress på skatteverket.se/flytta
 • Avsluta eller flytta med dina el-, telefon och internetabonnemang
 • Flytta med din hemförsäkring till din nya adress
 • Lämna tillbaka samtliga nycklar, inklusive kopior, senast kl 11 på flyttdagen.
 • Du som hyresgäst måste vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta ifrån för den person som får ett erbjudande om ta över den efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

 

Besiktning av lägenheten

Innan du flyttar ur din lägenhet kommer vi besiktiga den. Tänk på detta före besiktningen:

 

 • All utrustning som tillhör lägenheten, som till exempel innerdörrar, hatthylla och badkar, ska finnas kvar i lägenheten vid besiktningen. Om du har fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning ska du lämna dem i lägenheten till nästa hyresgäst.
 • Parkettgolv och golv i våtutrymmen (badrum, kök, toalett) får inte vara dolda av heltäckande mattor.
 • Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli skyldig att betala ersättning

 

Flyttstädning

Innan du flyttar ut och nästa hyresgäst flyttar in ska lägenheten städas mycket noggrant så att den nya hyresgästen får en bra start. Tänk på att putsa alla fönster, städa bakom spisen, rengöra ugn och köksfläkt, frosta av frysen och rensa golvbrunnen. Följ gärna checklistan här i högerkolumnen. Om lägenheten inte är bra städat kan du behöva betala för städkostnaden i efterhand.

Det är viktigt att du som hyresgäst tömmer såväl lägenhet som förråd, garage, balkong eller uteplats från dina saker. Om du vill slänga eller skänka bort några av dina saker är det ditt ansvar att de är borta när du flyttar.

Byta lägenhet

Kanske bor du för litet, kanske för stort. Eller så är det bara dags för ett miljöombyte. Oavsett så är det bra att veta vad som gäller när du vill byta lägenhet.

 

Då finns det två olika sätt: ett direktbyte (se nedan) eller genom Eidars vanliga kösystem. I det sistnämnda fallet söker du bostad som alla andra, utan att dra fördel av att du är hyresgäst hos oss. Därför är det också viktigt att du när du fått din lägenhet och skrivit kontrakt går in och ställer dig i kön igen, för att fortsätta samla poäng till ett eventuellt framtida byte. Det är en investering som lönar sig i längden.

 

 

Direktbyte

Ett direktbyte innebär att två hushåll byter bostad med varandra direkt, utan hänsyn till hur lång kötid man har. Bytet kan ske under förutsättning att båda parter varit skötsamma hyresgäster och har ekonomi som klarar nya hyran, har vårdat sin lägenhet, betalat nuvarande hyror i tid samt inte stört sina respektive grannar. Innan direktbytet kan godkännas utför Eidar en besiktning av lägenheten/lägenheterna.

 

 • Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara hyresgäst hos Eidar
 • Ett direktbyte måste godkännas av Eidar och nya hyreskontrakt ska undertecknas
 • Det är ett krav att båda parter tidigare har fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster och är godkända av respektive hyresvärd
 • Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan Eidar neka det. Den som byter bostad utan hyresvärdens samtycke riskerar att förlora sin lägenhet.
 • För att kunna göra ett direktbyte krävs att man har bott i lägenheten i minst ett år innan bytet kan ske. Om ni nyligen har genomfört ett direktbyte måste ni bo i bostaden i minst ett år innan ni kan genomföra ett nytt direktbyte
 • Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42
 • Garage och parkeringsplatser ingår inte i ett direktbyte
 • I samband med bytet nollställs dina köpoäng.

 

Har du hittat ett direktbyte? Gör så här:
Fyll i vår blankett för direktbyte och lämna till Uthyrningen. Observera att den ska fyllas i av både dig och den du ska byta bostad med. Uthyrningen gör en bedömning där vi tittar på hur ni ekonomiskt och praktiskt har skött nuvarande lägenhet, men även att ni har ekonomi för det nya boendet. Vi gör även en kreditupplysning på nya hyresgäster. Därefter görs en rutinenlig besiktning av lägenheten för de hyresgäster som bor hos Eidar.

 

Tänk på att handläggningstiden för direktbyte kan ta 4-6 veckor från det att en komplett ansökan lämnats in. Under sommaren kan det ta längre tid, då bemanningen är lägre hos oss och andra hyresvärdar.

 

Ett nytt avtal kan tecknas tidigast två månader efter inlämnad ansökan och då endast från ett månadsskifte.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på 0520-877 00.