FÖR HYRESGÄSTER

In- och utflyttning

Att byta bostad är en stor händelse i livet för de allra flesta, och det är inte alltid helt enkelt att veta vilka krav som följer med. Eidar har därför samlat de viktigaste punkterna att tänka på när du ska flytta.

En guide vid flytten

Hur lång uppsägningstid har jag som hyresgäst? Hur gör jag för att byta till en större lägenhet? Och vad är bra att tänka på när jag ska flytta? Dessa frågor, och många fler, ger vi dig svar på här.

Uppsägning

Uppsägning av hyresavtal ska alltid ske skriftligt, antingen via ett besök i Bobutiken eller brev/mejl. Det gäller såväl lägenheter som förråd och fordonsplatser.

 

I samband med uppsägning får du gärna informera om sådant som besiktningsbovärden bör veta innan han eller hon undersöker statusen på din lägenhet

 

För bostäder gäller tre månaders uppsägningstid, med följande undantag:

 

 • Vid flytt inom Eidar är uppsägningstiden minst två månader, vilket innebär att du riskerar dubbla hyror om du hyr en lägenhet med snabb inflyttning
 • Dödsbon till avliden hyresgäst har rätt att säga upp bostaden med en månads uppsägningstid

Checklista vid in- och utflyttning

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på när du ska flytta in i en ny lägenhet eller lämna din nuvarande bostad:

 

 • Ändra adress via telefon eller internet (adressandring.se)
 • Flytta el- och telefonabonnemang
 • Uppdatera din hemförsäkring
 • Lämna tillbaka samtliga nycklar, inklusive kopior
 • Hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början

 

Du som hyresgäst måste också vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta ifrån för den person som får ett erbjudande om ta över den efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Byta lägenhet

Kanske bor du för litet, kanske för stort. Eller så är det bara dags för ett miljöombyte. Oavsett så är det bra att veta vad som gäller när du önskar byta lägenhet.

 

Då finns det två olika sätt: ett direktbyte (se länken till höger) eller genom Eidars vanliga kösystem. I det sistnämnda fallet söker du bostad som alla andra, utan att dra fördel av att du är hyresgäst hos oss. Därför är det också viktigt att du när du fått din lägenhet och skrivit kontrakt går in och ställer dig i kön igen, för att fortsätta samla poäng till ett eventuellt framtida byte. Det är en investering som lönar sig i längden.

GÅ TILL MINA SIDOR

Direktbyte

Ett direktbyte innebär att två hushåll byter bostad med varandra direkt utan hänsyn till hur lång kötid man har. Bytet kan ske under förutsättning att båda parter varit skötsamma hyresgäster och har ekonomi som klarar nya hyran, har vårdat sin lägenhet, betalat nuvarande hyror i tid samt inte stört sina respektive grannar. Innan direktbytet kan godkännas utför Eidar en besiktning av lägenheten.

 

 • Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara hyresgäst hos Eidar.
 • Ett direktbyte måste godkännas av Eidar och nya hyreskontrakt undertecknas.
 • Det är ett krav att båda parter tidigare har fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster och är godkända av respektive hyresvärd.
 • Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan Eidar neka det. Den som byter bostad utan hyresvärdens samtycke riskerar att förlora sin lägenhet.
 • För att kunna göra ett direktbyte krävs att man har bott i lägenheten i minst ett år innan bytet kan ske. Om ni nyligen har genomfört ett direktbyte måste ni bo i bostaden i minst ett år innan ni kan genomföra ett nytt direktbyte.
 • Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.
 • Garage och parkeringsplatser ingår inte i ett direktbyte.
 • I samband med bytet nollställs dina köpoäng.

 

Har du hittat ett direktbyte? Gör så här:
Fyll i vår blankett för direktbyte och lämna till Uthyrningen. Observera att den ska fyllas i av både dig och den du ska byta bostad med. Uthyrningen gör en bedömning där vi tittar på hur ni ekonomiskt och praktiskt har skött nuvarande lägenhet, men även att ni har en ekonomi för det nya boendet. Vi gör även en kreditupplysning för nya hyresgäster. Därefter görs en rutinenlig besiktning av lägenheten för de hyresgäster som bor hos Eidar.

 

Tänk på att handläggningstiden för direktbyte kan ta 4-6 veckor från det att en komplett ansökan lämnats in. Under sommaren kan det ta längre tid, då bemanningen är lägre hos oss och andra hyresvärdar.

 

Ett nytt avtal kan tecknas tidigast två månader efter inlämnad ansökan och då endast från ett månadsskifte.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på 0520-877 00.