LOKALER

Vårt erbjudande

Förutom hyreslägenheter har vi omkring 200 lokaler för butiker och företag runt om i Trollhättan. Vi förvaltar också många offentliga lokaler som skolor, förskolor, äldreboenden och vårdcentraler.

Centrumfastigheter med butiks- och kontorslokaler ger bra lägen

Inom Eidar är vi förstås måna om att det inte bara finns bra bostäder. Att ge det lokala näringslivet och den offentliga verksamheten rätt möjligheter är också avgörande för Trollhättans utveckling. Många av våra centrumfastigheter erbjuder attraktiva lokaler för allt från butiker till kontor och vi tycker det är extra viktigt att ha ett centrum med liv och rörelse.

 

Kontakta oss med dina önskemål 

Hör av dig direkt till Evelina Prins om du söker en lokal någonstans i kommunen, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig och skapa förutsättningar för din verksamhet.

Ring 0520-877 46 eller mejla Evelina.Prins@eidar.se