2017/03/24

Allmänna nyheter

Eidar firar 70-årsjubileum


I takt med att industristaden Trollhättan växte, ökade också behovet av bra bostäder. Idag är Eidar ett modernt bostadsbolag som tar sikte mot framtiden.

Urban Blom

VD

Mail: urban.blom@eidar.se

Tel: 0520-877 12