2018/03/02

Allmänna nyheter

Eidar satsar hårt för höjd hyresgästservice


Oddvar Godberg som är bosatt i kvarteret Guldvingen på Lextorp sedan drygt 20 år tillbaka berättar för Eidars Urban Blom och Alexandra Emanuelsson att han tycker att de nya besökstiderna underlättar mycket för honom i kontakten.