2019/01/11

Allmänna nyheter

94,3 % av de anställda trivs på Eidar - fortsatt fokus på medarbetarskap och trivsel 2019


94,3% av de anställda trivs på AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag och 99% trivs med sina arbetskamrater. Nu satsar Eidar vidare – med hjälp av en klassisk spelplan fick samtliga medarbetare arbeta med trivsel och medarbetarskap.