2020/04/28

Nu har Eidars Årsredovisning för 2019 antagits av Trollhättans stad


2019 var ett händelserikt år, med satsning på hyresgästen i fokus