2017/09/11

Allmänna nyheter

Ett steg närmare en aktivitetspark på Lextorp


I aktivitetsparken kommer att finnas en multiarena och ett utegym. Grönytan visar var den ska byggas.