2019/09/26

Klartecken för studentlägenheter på Innovatumområdet


Illustration av Contektion Arkitekter över de planerade studentlägenheterna på Innovatumområdet.