2019/05/09

Ombyggnation

Startskottet har gått för omfattande renovering i kvarteret Stensmedjan