2018/11/23

Tvåårigt avtal med Hyresgästföreningen klart: 1,5 % hyreshöjning från 2019-01-01