PROJEKT

Stenlidenvägen

Längst in på Stenlidenvägen, alldeles vid Lextorpsparken bygger vi ett boende med särskild service för personer inom socialpsykiatrin.

DOKUMENT

Ett boende som omges av naturen

 

Längst in på Stenlidenvägen där asfaltsvägen tar slut och gångvägen genom Lextorpsparken tar vid kommer det nya boendet att stå. Det blir tio lägenheter som byggs i två radhuslängor där alla boende får en egen uteplats. Lägenheterna är bostäder med särskild service för personer inom socialpsykiatrin och byggs på uppdrag av Trollhättans stad. Utöver lägenheterna kommer boendet bestå av en gemensamhetslokal och personalutrymmen.

 

Runt boendet breder naturen ut sig och här finns flera skogsstigar att promenera längs samtidigt som det är nära till kommunikationer och service.

 

Boendet som kommer byggas i trästomme och med ytterväggar i stående träpanel beräknas stå klart i slutet av 2020.

Stenlidenvägen är en del av vår satsning Hem till framtiden, som innebär att vi ska bygga minst 1000 nya hyreslägenheter runt om i Trollhättan de kommande åren. Det är vårt sätt att bidra till att staden kan utvecklas och växa till 70 000 invånare år 2030.

– Det känns bra att vi är igång med bygget! De boende kommer få ett fantastiskt läge, med naturen precis inpå knuten.

Urban Blom, VD Eidar

Lextorp

Lextorp ligger i Trollhättans sydöstra delar. En stor grönyta, Lextorpsparken ligger mitt i stadsdelen och ger grönska till området. De södra delarna av området domineras av rad-. kedje- och parhus, i öster finns ett samlat område med villor och i väster ett mindre  verkstads-/ industriområde. I stadsdelens mitt hittar vi Granngårdens centrum med bland annat en närlivs butik och en idrottsanläggning.