AKTUELLA

Renoveringar

Bland våra 6 000 lägenheter sker ständigt ombyggnationer och renoveringar runt om i vårt fastighetsbestånd.

Samtidigt som vi bygger nytt vårdar vi det vi har
Vi renoverar och förbättrar löpande Eidars befintliga fastigheter. Nedan kan du läsa om pågående och planerade renoveringar.

Vattentornet – Vi tätar fasaden och ser över uppvärmning och ventilation 

Vattentornet som är ett av våra läckraste hus i Centrum renoveras nu. Stora delar av fasaden fogas om, fjärrvärme installeras och ventilationen byts ut.

Arbetet pågår och ska vara klart senast den 31 december 2018.

Hyresgästerna i Vattentornet har haft så kallade korttidskontrakt som Eidar nu har sagt upp. Samtliga hyresgäster har flyttat från Vattentornet för att renoveringen ska kunna utföras. Lägenheterna kommer att läggas upp på Eidar.se för uthyrning när renoveringen är klar.

Sågkvarnen – Vi renoverar badrum och byter el och ventilation

Vi renoverar badrum och installerar ny el och ny ventilation på Hjortmossegatan 28-64 i kvarteret Sågkvarnen. Vi renoverar också tvättstugor, torkrum och byter fönster och avloppsstammar. Arbetet ska vara klart i juli 2019.

På Hjortmossegatan 10-26 är renoveringen klar och den nya tvättstugan är i bruk.

Höghusen Kronogården – Vi byter ventilationssystem på Lantmannavägen

Vi ska byta ventilationssystem i 13 höghus på Lantmannavägen, till en mer miljövänlig till- och frånluftsventilation. Projektet beräknas pågå i tre etapper under 2018, 2019 och 2020. Den första etappen startade under maj 2018 på Lantmannavägen 44-46.

Granngården Center – Nu bygger vi ut och renoverar!

För att skapa nya boendeplatser för äldrevårdsomsorgen, frigöra lägenheter för hyresgäster och skapa nya kontor bygger vi nu ut Granngården Center. I april 2019 ska det vara klart.

De nuvarande lokaler som får nya användningsområden kommer också att anpassas för sina nya ändamål.

Stensmedjan – Vi renoverar kök och badrum och byter el, ventilation och stammar

Vi ska renovera våra fastigheter i kvarteret Stensmedjan med start våren 2019. Följande åtgärder ska ingå i renoveringen:

  • kök
  • ytskikt i badrum/WC
  • ventilation
  • fönster
  • tvättstugor
  • hissar
  • el
  • vattenledningar
  • avloppsstammar

Källstorpsgården – Vi installerar solceller och förbättrar inomhusklimatet

På Källstorpsgården pågår arbete med att installera solceller och att förbättra inomhusklimatet. Arbetet ska vara klart i slutet av 2018.

Vita Villan – Vi putsar om fasaden och renoverar taket

Fasaden på Vita Villan, på Magasinsgatan 8 i centrum, har putsats om och tätskiktet på taket har bytts. Vi har också bytt dörrar och belysning. Nu pågår markarbeten.

Bore – Vi renoverar taket

I kvarteret Bore, på Magasinsgatan 3 i centrum, har vi renoverat taket och lagt nytt tätskikt. Nu pågår avslutande renoveringsarbeten på innergården och med skärmtaket över trottoaren.