AKTUELLA

Renoveringar

Bland våra 6 000 lägenheter sker ständigt ombyggnationer och renoveringar runt om i vårt fastighetsbestånd.

Samtidigt som vi bygger nytt vårdar vi det vi har
Vi renoverar och förbättrar löpande Eidars befintliga fastigheter. Nedan kan du läsa om pågående och planerade renoveringar.

Sågkvarnen – Vi renoverar badrum och byter el och ventilation

Vi renoverar badrum och installerar ny el och ny ventilation på Hjortmossegatan 28-64 i kvarteret Sågkvarnen. Vi renoverar också tvättstugor, torkrum och byter fönster och avloppsstammar. Arbetet ska vara klart i juli 2019.

På Hjortmossegatan 10-26 är renoveringen klar och den nya tvättstugan är i bruk.

Höghusen Kronogården – Vi byter ventilationssystem på Lantmannavägen

Vi byter ventilationssystem i 13 höghus på Lantmannavägen, till en mer miljövänlig till- och frånluftsventilation. Projektet beräknas pågå i tre etapper under 2018, 2019 och 2020. Den första etappen startade under maj 2018 på Lantmannavägen 44-46.

Granngården Center – Renovering och lokalanpassning pågår

För att skapa nya boendeplatser för äldrevårdsomsorgen, frigöra lägenheter för hyresgäster och skapa nya kontor har vi nyligen byggt ut Granngården Center i riktning mot Blåvingen.

 

I april 2019 var utbyggnaden klar. Nu pågår anpassning av de befintliga lokalerna som får nya användningsområden för sina respektive nya ändamål.

Stensmedjan – Vi renoverar kök och badrum och byter el, ventilation och stammar

Vi ska renovera 285 lägenheter i kvarteret Stensmedjan. I slutet av april gick starten för renoveringen på Drottninggatan 64 som är först ut. Följande åtgärder ingår i renoveringen:

 • kök
 • ytskikt i badrum/WC
 • ventilation
 • fönster
 • tvättstugor
 • hissar
 • el
 • vattenledningar
 • avloppsstammar

Guldvingen – Vi renoverar kök och badrum och byter el, ventilation och stammar

Vi ska renovera våra 600 lägenheter i kvarteret Guldvingen med start i augusti 2019 på etapp 1, Lextorpsvägen 35-45. I samband med renoveringen ska även utomhusmiljön rustas upp och alla innergårdar får olika teman som rymd, vatten, skog och sten. Arbetet med utomhusmiljön pågår sedan våren 2019.

I renoveringen ingår följande:

 • kök
 • ytskikt i badrum/WC
 • ventilation
 • fönster
 • el
 • avloppsstammar
 • tvätt och målning av fasad
 • upprustning av utomhusmiljö