AKTUELLA

Renoveringar

Bland våra 6 000 lägenheter sker ständigt ombyggnationer och renoveringar runt om i vårt fastighetsbestånd.

Samtidigt som vi bygger nytt vårdar vi det vi har
Vi renoverar och förbättrar löpande Eidars befintliga fastigheter. Nedan kan du läsa om pågående och planerade renoveringar.

Vattentornet – Vi tätar fasaden och ser över uppvärmning och ventilation 

Vattentornet som är ett av våra läckraste hus i Centrum renoveras nu. Stora delar av fasaden ska fogas om, fjärrvärme ska installeras och ventilationen ska bytas ut.

Arbetet pågår och ska vara klart  senast den 31 december 2018.

Hyresgästerna i Vattentornet har haft så kallade korttidskontrakt som Eidar nu har sagt upp. Samtliga hyresgäster har flyttat från Vattentornet för att renoveringen ska kunna utföras. Lägenheterna kommer att läggas upp på Eidar.se för uthyrning när renoveringen är klar.

Lantsågen – Vi lägger om taket, byter fönster, lagar balkonger och entréer

Kvarteret Lantsågen som består av 187 lägenheter är i behov av en renovering. Renoveringen omfattar omläggning av tätskikt (papp) på tak, montage av ny taksäkerhet och ny takvattning. Dessutom byts fönster- och fönsterdörrar ut till lägenheterna. Även betonglagning av balkonger och entrépartier kommer att ingå. Arbetet beräknas vara klart juni 2018.

Vita Villan – Vi putsar om fasaden och renoverar taket

Fasaden på Vita Villan, på Magasinsgatan 8 i centrum, putsas om och tätskiktet på taket byts. Vi byter också dörrar och belysning. Arbetet ska vara klart i juli 2018.

Bore – Vi renoverar taket

I kvarteret Bore, på Magasinsgatan 3, i centrum tar vi ner skiffret från taket för att lägga nytt tätskikt och sedan montera tillbaka skiffret igen. Arbetet ska vara klart i juli 2018.

Höghusen Kronogården – Vi byter ventilationssystem på Lantmannavägen

Vi ska byta ventilationssystem i 13 höghus på Lantmannavägen, till en mer miljövänlig till- och frånluftsventilation. Projektet beräknas pågå i tre etapper under 2018, 2019 och 2020. Den första etappen startar under april/maj 2018 på Lantmannavägen 44-46.

Sågkvarnen – Vi renoverar badrum och byter el och ventilation

Vi renoverar badrum och installerar ny el och ny ventilation på Hjortmossegatan 28-64 i kvarteret Sågkvarnen. Vi renoverar också tvättstugor, torkrum och byter fönster och avloppsstammar.

På Hjortmossegatan 10-26 är renoveringen klar och den nya tvättstugan är i bruk.

Stensmedjan – planerad renovering

Vi planerar att renovera våra fastigheter i kvarteret Stensmedjan med start våren 2019. Ambitionen är att följande åtgärder ska ingå i renoveringen:

  • kök
  • ytskikt i badrum/WC
  • ventilation
  • fönster
  • tvättstugor
  • hissar
  • el
  • vattenledningar
  • avloppsstammar