Hitta rätt på

Mina sidor

Vi har uppdaterat utseendet på Mina sidor något och gjort en guide för att hjälpa dig att hitta.

De tidigare flikarna i menyn upptill på Mina sidor har försvunnit men all funktionalitet finns kvar.  När du loggar in på Mina sidor hamnar du på din startsida och genom att bläddra nedåt på sidan så hittar du all information och funktionalitet som finns tillgänglig på Mina sidor. Det finns även snabblänkar i menyn upptill.

 

Nyheter och notiser

Här hittar du meddelanden till dig som rör ditt boende.  Om du har många nyheter kan du tillfälligt minska ner den delen av sidan genom att klicka på minustecknet längst till höger.

 

 

Erbjudanden 

Här kan du se om du fått erbjudanden eller gjort intresseanmälningar på lägenheter.

 

Mina profiler

Under rubriken mina profiler kan du se vilka köer du ställt upp dig i, vilket datum du ställde dig i kö och hur många poäng du har i respektive kö. Det är även här som du aktiverar dig i de köer du vill stå i.

 

Funktioner

Under funktioner hittar du länkar till felanmälan, störningsanmälan, förbrukning, tillfällig adress, boendepärm, bokning (om du har tvättstuga eller lokal som går att boka online)

 

 

 

 

Mina uppgifter

Under Mina uppgifter kan du se och ändra dina uppgifter samt lägga till medsökande.

 

 

Mina betalningar, Mina avtal

Under rubriken Mina betalningar kan du se ditt nuvarande saldo, din faktura och genom att klicka på Historik kan du se dina tidigare betalningar och fakturor.

 

Under Mina avtal kan du se dina kontrakt.