Eidar 70 år

- alla tiders bostadsbolag

Tidernas bok

Köp boken här!

Författaren och trollhättebon Per-Gunnar Modigh har skrivit ett epos över Eidar och bostadsbolagets långa historia. Det är en spännande berättelse om bostäder, stadsutveckling och social utveckling i ett samhälle präglat av industri, uppfinningsrikedom och arbetaranda. Läs boken och följ med på en tidsresa från tidigt 40-tal och fram till nutid i Trollhättan.

Köp jubileumsboken

Boken kostar 150 kr (exklusive porto). Du som är hyresgäst hos Eidar har rabatterat pris och betalar endast 75 kr (exklusive porto). OBS! Vill du att vi skickar boken tillkommer 50 kr i portokostnad. Vill du hämta boken på Eidar center tillkommer inga kostnader

 

Beställ boken

Du kan beställa boken genom att skicka ett mejl till info@eidar.se. Märkmejlet med “Beställning bok Eidar 70 år” och betala till bg 5437-1976, ange ditt namn och adressen du vill att vi skickar boken till. Är du hyresgäst hos Eidar kan du också välja att betala boken via din nästkommande hyresavi, skicka då bara en beställning via ett mail till info@eidar.se och uppge ditt namn och din adress.

 

Köp boken på Eidar Center

Du kan också köpa boken genom att besöka oss på Eidar Center, Lantmannavägen 92. Vi ser då helst att du betalar via swish eftersom vi inte hanterar kontanter i receptionen. Du som är hyresgäst hos Eidar har också möjlighet att betala boken i samband med din nästkommande hyresavi.

1935-1945: Brist på bostäder och låg standard krävde nya tag

Ännu i slutet av 1930-talet hade en majoritet av de boende i Trollhättan utedass. Byggandet under 1940- och 1950-talen innebar att allt fler fick bad och centralvärme. 1939 hade 25,4 procent av samtliga lägenheter i Trollhättan tillgång till badrum, men flera fick dela dessa med grannar. Det var 19,5 procent av alla bostäder som disponerade egna badrum.

1945-1955: Första styrelsen

Bolagets styrelse sammanträder första gången bara dagar efter den konstituerande stämman, nämligen 11 december 1946. Dan Alfredsson öppnar mötet och väljs till styrelseordförande samt ”verkställande ledamot”. Gösta Månsson blir vice ordförande medan Kjell Malmberg blir sekreterare.

1955-1970: Eidar höjder standarden

Eidar hade blivit ett viktigt redskap i den lokala bostads-politiken. Bolaget skulle höja standarden, bota trångboddheten, möjliggöra stadens expansion och – hålla hyrorna nere.

1970-1980: Lextorp färdigställs och blickarna lyfts mot övriga staden

En fortsatt satsning på service måste ske och här åvilar det varje anställd att i sitt uppträdande försöka möta detta krav. Företagets storlek gör att styrelsen måste vara mycket observant på alla tendenser till byråkrati, en decentralisering av beslutsfattande till de boende måste vara målet. När Rune Andersson (tv) väljs till ny ordförande 23 juni 1976 håller han ett anförande som liknar ett vittnesmål av vad som förevarit och en programförklaring inför framtiden.

1980-1990: Bolaget bygger kommunal välfärd

Eidars verksamhet breddades i slutet på 70-talet. Strömkarlsgården, Källstorp och Pilen var exempel på detta med servicelägenheter, dagcentral, vårdcentral, men också förskola. Det var en följd av den minskade efterfrågan på bostäder med dess problem för bolaget, men som också resulterade i nya möjligheter. TULPANEN BLIR EN DEL AV EIDARBUKETTEN Eidar tog över NOHAB-gården i Tulpanen invid Göteborgsvägen. För socialförvaltningens räkning iordningställdes 23 servicelägenheter 1982 med inriktning på bostad för människor i missbruk.

1990-2000: Allt mer ryms i bolagets famn

Det stora byggprojektet för Eidar var nu Trädgårdsstaden i den nya stadsdelen Skogshöjden, vid länssjukhuset NÄL. Trädgårdsstaden väckte uppmärksamhet och består av en blandning av enfamiljsvillor, parvillor, sexfamiljsvillor och något enstaka större fyravåningshus. Andra etappen på sammanlagt 164 lägenheter färdigställdes med inflyttningar åren 1990-92.

2000-2010: Får nya villkor och en ny VD

Vid årsskiftet 1998/99 meddelar Gösta Erkenborn att han av hälsoskäl ämnar sluta som Vd. Under våren tar därför rekryteringsarbetet vid och bland 36 sökande enar sig fack och styrelse om Lennart Svensson från Lidköping, vid tillfället Vd för AB Nynäshamn Bostäder. Efter att man kommit överens om anställningsvillkoren tillträder han första september 1999.

2010- : En ny VD tar vid

Urban Blom arbetade i flera år som ekonomichef på Eidar och satt i ledningen tillsammans med Lennart Svensson. När Lennart gick i pension anställdes Urban som Vd.