FÖR

LEVERANTÖRER

Här hittar du information angående upphandlingar och e-fakturor för leverantörer.

Du som är intresserad av hur vi arbetar med upphandlingar hittar information om det under fliken Upphandlingar.

Du som är leverantör till oss hittar information om hur det fungerar med fakturering under fliken E-fakturor.

Upphandlingar

Här publiceras aktuella upphandlingar gällande varor, tjänster och entreprenader via en länk till Opic. Eidar köper årligen varor, tjänster och entreprenader för stora belopp då lagen om offentlig upphandling måste följas.  En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

 

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

 

Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/EES och bygger på EG-direktiv. Myndigheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden till det bästa priset.

 

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) , lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. ‘(LOV, LUFF)

 

Direktupphandlingsgränserna beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.
Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2018

 

Våra aktuella upphandlingar hittar du här >

 

Upphandlingar med Trollhättan stad hittar du här >

 

Vid frågor om våra upphandlingar vänligen kontakta Birgitta Dichter, telefon 0520-877 24 eller e-post birgitta.dichter@eidar.se.

E-fakturor

Eidar tar endast emot elektroniska leverantörsfakturor i formatet Svefaktura eller som PDF-fil. PDF-fakturor skickas till faktura@eidar.se.

 

Svefaktura och användarkonto
Kan ni redan idag skicka Svefaktura, själva eller med hjälp av en tjänsteleverantör, använder ni enkelt samma lösning för att skicka Svefaktura även till oss.

Kan ni inte skicka Svefaktura kontaktar ni lättast vår samarbetspartner InExchange angående alternativen. Om ni skickar max 100 fakturor per år till oss kan ni fakturera oss gratis direkt på webben. Via länken https://www.inexchange.se/inexchange/mottagare/eidar kan ni skaffa ett användarkonto.

 

Referensnummer lika viktigt som tidigare
Ni måste även i fortsättningen ange vårt fyrsiffriga referensnummer på fakturorna. Detta personliga nummer som varje anställd på Eidar har ska lämnas av oss vid alla inköp och beställningar. Inget utöver detta nummer får anges i referensfältet!