UPPHANDLINGAR

På gång

Här publiceras aktuella upphandlingar gällande varor, tjänster och entreprenader via en länk till Opic. Eidar köper årligen varor, tjänster och entreprenader för stora belopp då lagen om offentlig upphandling måste följas. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

DOKUMENT

Våra aktuella upphandlingar hittar du här >.

 

Kommande upphandlingar:
Vitvaruservice
Fastighetsjour
Yttre skötsel och snöröjning
Fuktutredning (sköts av Trollhättans Stad)

 

Vid frågor om våra upphandlingar vänligen kontakta Jennie Gustafsson, telefon 0520-877 24 eller e-post jennie.gustafsson@eidar.se.