VI BYGGER

Renoveringar

Bland våra 6 000 lägenheter sker ständigt ombyggnationer och renoveringar runt om i vårt fastighetsbestånd. Bland annat har Eidar ett partneringavtal med Skanska som innefattar renovering och ombyggnad av våra befintliga fastigheter.

Samtidigt som vi bygger nytt – vårdar vi det vi har
Eidar har ett partneringavtal med Skanska som innefattar renovering och ombyggnad av våra befintliga fastigheter. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. I dagsläget har Eidar tillsammans med Skanska renoverat kvarteret Björnbäret på Karlstorp och kvarteret Spaden på Kronogården. Just nu undersöker vi möjligheten till en eventuell stamrenovering i kvarteret Sågkvarnen på Hjortmossen och kvarteret Stensmedjan i Centrum. Totalt rör det sig om 850 hyreslägenheter byggda på 1950- och 60-talet som de närmsta åren blir renoverade.

Vi tätar fasaden och ser över uppvärmning och ventilation 

I Vattentornet som är ett av våra läckraste hus i Centrum pågår just nu en utredning om hur vi ska renovera huset på bästa sätt. Bland annat tittar vi på alternativ för att täta fasaden, förbättra ventilationen och andra alternativ för uppvärmning än direktverkande el som vi har idag.

Vi lägger om taket, byter fönster, lagar balkonger och entréer

Kvarteret Lantsågen som består av 187 lägenheter är i behov av en renovering. Renoveringen omfattar omläggning av tätskikt (papp) på tak, montage av ny taksäkerhet och ny takvattning. Dessutom byts fönster- och fönsterdörrar ut till lägenheterna. Även betonglagning av balkonger och entrépartier kommer att ingå. Arbetet beräknas vara klart juni 2018.

Byte av fönster och entré- och förrådsdörrar

Renoveringen i kvarteret Citronfjärilen har pågått en längre tid och innebär byte av fönster och entré- och förrådsdörrar. Nu är vi inne på den sista delen av projektet och de resterande nio husen som är kvar kommer att renoveras fortlöpande. Vi målar fasader, förråd och takfot. Även rötskadad fasadpanel byts ut. Dessutom byggs skärmtak över uteplatserna och de flesta balkonger. Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2018.

Byte av ventilation på Lantmannavägen

Vi har genomfört en förstudie för att se om vi kan byta ventilationen i 13 höghus på Lantmannavägen. Tanken är att vi ska byta ut nuvarande ventilationssystem till en mer miljövänlig till- och frånluftsventilation. Blir projektet av beräknas det pågå under 2017, 2018 och 2019.