Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny

Kundservice

På Mina sidor har du möjlighet att kontakta oss dygnet runt och göra ärenden som till exempel att anmäla intresse för lägenheter, göra en felanmälan eller störningsanmälan. Vill du hellre ringa oss är du varmt välkommen, se våra öppettider nedan. Med anledning av Covid 19 tar vi för tillfället endast emot bokade besök på Eidar Center.

Mina sidor

Missa inte

Kontakta oss

Välj vilken avdelning du vill komma i kontakt med. Du är alltid välkommen att ringa oss. Med anledning av Covid 19 tar vi endast emot bokade besök.

Felanmälan

För att minska smittspridning åtgärdar vi endast akuta fel nu (vatten, värme, avlopp, vitvaror). Tänk efter en extra gång om ditt ärende är akut innan du anmäler. Det är också viktigt att du meddelar oss om du eller någon i din familj är sjuk så att vi kan förbereda oss på bästa sätt.

Observera att om felet beror på onormalt slitage/handhavande fel kommer Eidar att debitera kostnaden för utfört arbete på din nästa hyresavi.

Tänk på att du som hyresgäst bland annat ansvarar för att byta glödlampor och rensa ditt avlopp. Det är även du som städar, skottar och sandar din balkong, uteplats och parkeringsplats.

Du kan göra felanmälan på Mina sidor.

Telefon
Mån - ons
10-16 (stängt 12-13)
Torsdag
10-17.30 (stängt 12-13)
Fredag
10-13

Akuta fel /jour

Kontakta jouren när det gäller akuta fel som upplåsning, hissproblem och störningar. Det är larmcentralen SOS som svarar, och de kontaktar sedan de olika firmor eller vaktbolag som vi har avtal med, beroende på ärendet. Det är viktigt att jouren bara används till akuta fel.

Du som hyresgäst kan behöva betala kostnaden för jourens jobb. Detta gäller exempelvis vid:

  • stopp i avlopp som är orsakats av dig som hyresgäst
  • kall lägenhet där innertemperaturen efter mätning visar sig över gränsvärdet
  • strömlös lägenhet där du inte först kontrollerat och bytt eventuella säkringar själv
  • lås som behöver öppnas efter att du som hyresgäst låst dig ute

Vid fel som inte är akuta gör du en felanmälan på Mina Sidor eller kontaktar oss under telefontid för att få hjälp.

Telefon
Telefontider
Dygnet runt, när Eidars växel är stängd

Uthyrning

Mina sidor kan du ställa dig i kö, söka lägenhet och tacka ja till erbjudanden. Du är alltid välkommen att ringa oss, med anledning av Covid 19 tar vi endast emot bokade besök. 

Telefon
Mån-ons
10-16 (stängt 12-13)
Torsdag
10.00 - 17.30 (stängt 12-13)
Fredag
10-13

Störningsanmälan

Att bo i en lägenhet nära andra människor är inte alltid helt problemfritt. Som grannar är vi med och skapar varandras boendemiljö och det är viktigt att visa hänsyn och tänka på hur ens egna beteende påverkar grannarna. Om du tycker att dina grannar väsnas för mycket kan du göra en störningsanmälan.

När du ringer jouren tar larmcentralen SOS emot ditt ärende och tar det vidare till vaktbolaget som hjälper dig. Vaktbolaget skickar ut personal som kan konstatera störningen och ha ett samtal med den som stör. Vid den andra konstaterade störningen får hyresgästen betala för utryckningen (1075 kr år 2020) och vid flertalet störningar kan hyresgästens kontrakt sägas upp.

Telefon
Mån - fre
10-11.30
Störningar kvällar & helger

Skadedjur

Upptäcker du till exempel kackerlackor, myror eller vägglöss är du skyldig att omedelbart meddela Eidar detta. För Eidar är det jätteviktigt att få kännedom om skador och ohyra så att vi snarast möjligt kan begränsa skador och spridning. För att hindra spridning är det viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar Anticimex. För dig som hyresgäst är saneringen av ohyra gratis. Uppge bara att du bor hos Eidar.

Anticimex webbplats

Besiktning

På grund av Corona har vi tillfälligt ställt in alla underhållsbesiktningar.

Besiktningens telefontid är stängd den sista och första vardagen varje månad eftersom besiktningsmännen har fullt upp med besiktningar i samband med månadsskiften.

Telefon
Mån-fre
10-11.30
E-post distrikt nord
E-post distrikt syd
E-post distrikt ost
E-post distrikt väst

Ekonomi

Du kan ringa vår ekonomiavdelning för att ställa frågor om fakturor, betalningsmöjligheter etc.

Telefon
Mån-fre
10-12

Växel

Telefon
Måndag - Onsdag
8-16 (stängt 12-13)
Torsdag
8-17.30 (stängt 12-13)
Fredag
8-13

Student

Om du upptäcker ett fel i lägenheten eller huset du bor i ska du göra en felanmälan. Det kan du göra på Mina sidor. 

Observera att om felet beror på onormalt slitage/handhavande fel kommer Eidar att debitera kostnaden för utfört arbete på din nästa hyresavi. Tänk på att du som hyresgäst bland annat ansvarar för att byta glödlampor och rensa ditt avlopp. Det är även du som städar, skottar och sandar din balkong, uteplats och parkeringsplats.

Ändrade rutiner med anledning av Covid 19

På grund av Corona har vi tillfälligt ställt in alla underhållsbesiktningar.

För att minimera risken för smittspridning är vi och våra entreprenörer tvungna att minska hembesöken och åtgärdar enbart akuta fel (vatten, värme, avlopp, vitvaror). Tänk efter en extra gång om ditt ärende är akut innan du anmäler. Det är också viktigt att du meddelar oss om du eller någon i din familj är sjuk så att vi kan förbereda oss på bästa sätt.

Telefon