Kontakt

och öppettider

KONTAKT

Eidar

På Mina sidor har du möjlighet att kontakta oss dygnet runt och göra ärenden som till exempel att anmäla intresse för lägenheter, göra en felanmälan eller störningsanmälan. Vill du hellre besöka eller ringa oss är du varmt välkommen, se våra öppettider nedan.

KONTAKTA OSS BESÖKSADRESS Eidar Center
Lantmannavägen 92
Trollhättan
ÖPPETTIDER FÖR UTHYRNING & FELANMÄLAN MÅN-ONS 10:00-16:00
TORS 10.00-17:30
FRE 10.00-13.00
TELEFON VÄXEL 0520-877 00 MAIL info@eidar.se
    • Kontaktvägar
    • Vilket distrikt tillhör du?

Felanmälan

Om du upptäcker ett fel i lägenheten eller huset du bor i så kan du göra en felanmälan genom att logga in på Mina sidor. Du kan även ringa Boservice på 0520-877 00

 

Telefon och besökstider
Måndag – onsdag 10:00-16:00
Torsdag 10:00-17:30
Fredag 10:00-13:00

 

Observera att om felet beror på onormalt slitage/handhavande fel kommer Eidar att debitera kostnaden för utfört arbete på din nästa hyresavi. Tänk på att du som hyresgäst bland annat ansvarar för att byta glödlampor och rensa ditt avlopp. Det är även du som städar, skottar och sandar din balkong, uteplats och parkeringsplats.

Akuta fel/Jour

Om vår växel är stängd och du har ett akut ärende ringer du till jouren på 0520-877 99. Det gäller akuta fel, upplåsning, hissproblem och störningar. Det är larmcentralen SOS som svarar, och de kontaktar sedan de olika firmor eller vaktbolag som vi har avtal med, beroende på ärendet. Det är viktigt att jouren bara används till akuta fel.

 

Du som hyresgäst kan behöva betala kostnaden för att jourens jobb. Detta gäller exempelvis vid:
• stopp i avlopp som är orsakat av dig som hyresgäst
• kall lägenhet där innertemperaturen efter mätning visar sig över gränsvärdet
• strömlös lägenhet där du inte först kontrollerat och bytt eventuella säkringar själv
• lås som behöver öppnas efter att du som hyresgäst låst dig ute

 

Vid fel som inte är akuta gör du en felanmälan på Mina Sidor eller kontaktar oss under telefontid för att få hjälp.

Uthyrning

På Mina sidor kan du ställa dig i kö, söka lägenhet och tacka ja till erbjudanden. Vill du prata med uthyrningen når du dem på 0520-877 00

 

Telefon och besökstider
Måndag – Onsdag kl 10:00-16:00
Torsdag kl 10:00-17:30
Fredag kl 10:00-13:00

Störningsanmälan

Att bo i en lägenhet eller ett hus nära andra människor är inte alltid helt problemfritt. Därför är det viktigt att du informerar dina grannar vid ombyggnader och reparationer som genomförs i din bostad, eller om du ska arrangera en fest. Om du tycker att dina grannar väsnas för mycket kan du göra en störningsanmälan via Mina sidor, eller genom att ringa oss på 0520-877 00.

 

Telefontider
Måndag – Fredag kl 10:00-11:30

 

Besökstid
Torsdag kl 15:00-17:30

 

Vid akuta problem under kvällar och helger, ring Jouren på 0520-877 99.

Skadedjur

Upptäcker du till exempel kackerlackor, myror eller vägglöss är du skyldig att omedelbart meddela Eidar detta. För Eidar är det jätteviktigt att få kännedom om skador och ohyra så att vi snarast möjligt kan begränsa skador och spridning. För att hindra spridning är det viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar Anticimex. För dig som hyresgäst är saneringen av ohyra gratis. Uppge bara att du bor hos Eidar.

Besiktning

Du når besiktningen på 0520-877 00 följande tider:

 

Måndag-fredag kl 10.00-11.30.

Ekonomi

Du kan ringa vår ekonomiavdelning på 0520-877 92 för att ställa frågor om fakturor, betalningsmöjligheter etc på följande tider:

 

Måndag – Torsdag kl 10:00-12:00

 

Vilket distrikt tillhör du?

Det är viktigt att du vet vilket förvaltningsdistrikt du bor inom för att du ska få så snabb och bra hjälp som möjligt när du kontaktar Eidar. Vilket distrikt du bor inom ser du på våra informationsblad, på kontaktbladet i trapphuset och på Mina sidor. Du kan också läsa om distriktsindelningen nedan.

 

Distrikt Nord täcker in de norra delarna av centrum, norr om Drottningtorget samt Guldvingens höghus.

 

Distrikt Syd täcker in de södra delarna av Centrum, söder om Drottningtorget samt Hjortmossen och Sädesbingen.

 

Distrikt Öst täcker in de östra stadsdelarna; Kronogården och Stavre/Dannebacken.

 

Distrikt Väst täcker in de västra stadsdelarna Björndalen, Källstorp och Skogshöjden. Till distrikt Väst hör även Humlan, Citronfjärilen, Guldvingens låghus och Karlstorp samt våra ytterområden Åsaka, Velanda, Sjuntorp och Upphärad.

ÄRENDETYP

FILTRERA

Strategisk ledning

Sanny Mattelin

Förvaltningschef

Mail: sanny.mattelin@eidar.se Tel: 0520-877 61

Stefan Jansson

Fastighetsutvecklingschef

Mail: stefan.jansson@eidar.se Tel: 0520-877 31

Owe Lång

Ekonomi- & IT chef

Mail: owe.lang@eidar.se Tel: 0520-877 13

Anna Wänblom

Chef Uthyrning och Social hållbarhet

Mail: Anna.Wanblom@eidar.se Tel: 0520 - 52 26 93

Kontakt Press/media

Förvaltning lokaler

Hans-Åke Erlandsson

Distriktschef Lokaler

Mail: hans-ake.erlandsson@eidar.se Tel: 0520-52 26 78

Förvaltning bostäder

Daniel Ruus

Distriktschef Distrikt Syd

Mail: daniel.ruus@eidar.se Tel: 0520-52 26 20

Bengt Glimhede

Distriktschef Distrikt Väst

Mail: bengt.glimhede@eidar.se Tel: 0520-52 26 60

Joel Lindén

Distriktschef Distrikt Nord & Öst

Mail: joel.linden@eidar.se Tel: 0520-52 26 83

Miljö

Henrik Patriksson

Miljö och driftteknisk chef

Mail: henrik.patriksson@eidar.se Tel: 0520-877 16

Upphandling

Birgitta Dichter

Inköp & Upphandling

Mail: birgitta.dichter@eidar.se Tel: 0520-877 24

Bosocial

Marita Darefelt

Chef Bosocial

Mail: Marita.Darefelt@eidar.se Tel: 0520 - 877 42

Vet du inte vem du ska kontakta?

Använd gärna vårt mailformulär om du vill ställa en fråga till oss. Du kan även hitta svar på vanligt förekommande frågor under fliken Kundservice intill menyn ovan. Din integritet är viktig för oss och för att kunna svara dig måste Eidar behandla dina uppgifter. Läs mer om hur Eidar hanterar dina personuppgifter.
Kontaktformulär
Tack för ditt meddelande!
Någonting gick fel, vänligen försök igen.
Ärendetyp
  • Hyra lägenhet
  • Studentboende
  • Felanmälan / Boendefrågor
  • Lokal
  • Hyresavi / Faktura
  • Övrigt